Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

BS TRZEBIEL www.bstrzebiel.pl
IBank Home Banking 6.42.21 - Serwer (6.42.18)