Logowanie do systemu I-Bank

BANK SPÓŁDZIELCZY TRZEBIEL

Identyfikator użytkownika:
Hasło:
UWAGA, włączony Caps Lock.


  • chroń poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN)
  • zmieniaj okresowo swoje hasło i PIN
  • utratę klucza sprzętowego zgłoś niezwłocznie do banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami banku
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • korzystaj z programów zabezpieczających komputer
  • W razie problemów z logowaniem proszę wybrać link: POMOC